Vali keel

“Sports Visiem un Dabai" (SforAE) Projekts

logo ue

Sākums: 01-01-2021 Beigas: 30-06-2023

Galvenā darbība: sports

Darbības tips: Sadarbības Partnerība

Projekta atsauce: 622949-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP

ES dotācija: 53775 EUR

Programma: Erasmus+

Ideja

Projekta "Sports visiem un dabai" (SforAE) ideja ir veicināt izpratni par ieguvumiem, ko sniedz ekoloģiskās uzvedības īstenošana tautas sportā. Tās mērķis ir vides izglītība, izmantojot sportu, un sporta veicināšana drošā un tīrā vidē. Galvenais ir dalīties vēstījumā, ka fiziskās aktivitātes uztur cilvēci labā un veselīgā formā un paplašina indivīdu dzīvi. Taupot dabas resursus, galvenais ir saglabāt vidi skaistu un labā stāvoklī nākamajām paaudzēm. Šis paralēlisms ir SforAE projekta pamats. SforAE projektā iekļauti partneri no 4 Centrālās un Austrumeiropas valstīm (Čehijas, Latvijas, Polijas un Slovākijas). Tā ir iepriekšējā SforAE projekta izdevuma izstrāde.

Nākamais mērķis ir izveidot ciešu sadarbību starp partneriem, lai radītu tiem sinerģisku efektu. Projekts ietver pieredzes apmaiņu un pamatnostādņu otrās redakcijas izstrādi ekoloģiski ilgtspējīgiem sporta pasākumiem. Tas ietver arī 4 galveno pasākumu organizēšanu (katrs Projekta partneris ir atbildīgs par vienu) un atbalstu ar reklāmas materiāliem bezmaksas dzeramo bundžiņu veidā aptuveni 120 dažādos sporta pasākumos. Pasākumi jāorganizē ilgtspējīgi videi, tostarp jāsavāc un jāpārstrādā tukšas skārdenes. Vēl viena SforAE projekta sastāvdaļa ir apkopot labāko praksi sporta pasākumos, ko publicēt brošūrā. Par labāko praksi, kas veicina aktīvu dzīvesveidu un atbilst “zaļajiem notikumiem”, un mūsu ieteikumiem sporta pasākumu organizētājiem. Būs aptuveni 8-10 piemēri sporta pasākumiem, lai parādītu iespējamās darbības ne tikai otrreizējās pārstrādes organizēšanā, bet arī par sporta pasākuma ietekmes mazināšanu uz vidi. Publikācija būs pieejama visās partneru valodās un angļu valodā. Brošūra būtiski ietekmēs Projektu un palīdzēs visiem sporta pasākumu rīkotājiem savos pasākumos iekļaut ilgtspējas jautājumus.

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta "Sport visiem un Dabai" mērķis ir:

sabiedrības izglītošana videi draudzīgu sporta pasākumu jomā saistībā ar ilgtspējīgu attīstību

attīstīt sadarbību starp sporta organizācijām, kas veicina vides izglītību, izmantojot sportu, sporta pasākumus un sporta aktivitātes

informētības palielināšana par tīrās un drošās vides fizisko aktivitāšu sociālajiem ieguvumiem

sagatavot ieteikumus sporta organizācijām un klubiem par “zaļajām” vadlīnijām

apkopot labākās prakses piemērus vides izglītības jomā, izmantojot sportu, un veikt projektu mērķu izplatīšanā iesaistīto brīvprātīgo apmaiņu.

KO MĒS PIEDĀVĀJAM

Bezmaksas bundžiņu izotoniskā dzēriena piegāde sporta pasākumu organizētājiem Projekta partneru valstīs (CZ, LV, SK un PL).

Kopā ar bundžiņām mēs piegādājam kartona konteinerus un somas tukšām dzērienu bundžām. Organizatoriem ir jāpiesakās atbalsta saņemšanai un jāapstiprina bundžiņu savākšana pasākuma laikā.

Savāktās bundžiņas jāpārstrādā vietējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā vai atpirkšanas punktos. Mēs sniegsim savu atbalstu tikai tiem organizatoriem, kuri sekos projekta “Zaļajām” vadlīnijām par to, kā rīkot sporta pasākumu videi ilgtspējīgā veidā.

6 sanāksmes visiem SforAE partneriem
"Zaļo" vadlīniju sagatavošana 5 valodās (CZ, LV, LV, PL, SK) ar ieteikumiem sporta pasākumu rīkotājiem, kas ieinteresēti ierobežot ietekmi uz vidi
Atbalsts 120 sporta pasākumu rīkotājiem, kuri interesējas par bezmaksas ūdeni ierobežotā daudzumā bundžiņās Every Can Counts4 valstīs (CZ, LV, PL, SK)
Konteineru un maisiņu piegāde, lai atbalstītu tukšo dzērienu bundžu savākšanu
4 centrālie pasākumi partneriem

Publikācijas ar labākajiem vides prakses piemēriem, kas izvēlēta no vairāk nekā 140 atbalstītiem sporta pasākumiem (2-3 no katras valsts)

"Zaļās" vadlīnijas

Mēs aicinām jūs lejupielādēt un izmantot mūsu idejas, lai ilgtspējīgi organizētu sporta pasākumus. Mēs būsim pateicīgi par informāciju, kurus elementus jums izdevies īstenot un ar kādu efektu.

LABĀKĀ PRAKSE

Šajā SforAE publikācijā “Labās prakses” ir sniegti piemēri praktiskām idejām, kā organizēt pasākumus ar mazāku ietekmi uz vidi.