Zvolte jazyk

Sport pro všechny a životní prostředí (SforAE) - projekt

logo ue sk

Začátek: 2021.01.01 Konec: 2023.06.30

Klíčová akce: Sport

Typ akce: Společné partnerství

Reference projektu: 622949-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP

EU Grant: 53775 EUR

Program: Erasmus+

Myšlenka

Projekt "Sport pro všechny a životní prostředí" (SforAE) vznikl s myšlenkou zvýšit povědomí o výhodách plynoucích z ekologického chování ve sportu. Cílem je výchova k respektování životního prostředí při sportu a propagace sportu v bezpečném a čistém prostředí. Hlavním úkolem je také informovat o prospěšnosti fyzické aktivity pko udržení dobré kondice, zdraví a prodloužení života každého člověka. Ochrana přírodních zdrojů je zásadní pro zachování čistého životního prostředí pro příští generace. To vše je základem projektu SforAE, který sdružuje partnery ze čtyř zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Lotyšsko, Polsko a Slovensko). Tímto navazujeme na předchozí verzi projektu SforAE.

Dalším cílem je navázat pevnou spolupráci mezi partnery ve vzájemné součinnosti. Projekt zahrnuje výměnu zkušeností a zpracování druhého vydání pokynů pro ekologicky udržitelné sportovní akce. Zahrnuje také organizaci 4 stěžejních akcí (každý partner projektu zodpovídá za jednu) a podporu prostřednictvím propagačních předmětů ve formě nápojů v plechovkách poskytovaných zdarma na cca 120 různých sportovních akcích. Tyto akce musí být organizovány s ohledem na udržitelnost životního prostředí, včetně sběru a recyklace prázdných plechovek. Další částí projektu SforAE je souhrn osvědčených postupů přípravy sportovních akcí, které budou zveřejněny v brožuře. Tato doporučení pro organizátory s příklady z dobré praxe kladou důraz na prospěšnost aktivního životního stylu v souladu s ekologickým přístupem. Brožura bude obsahovat 8-10 vzorových příkladů s ukázkou možností realizace sportovní události nejen při zajištění recyklace, ale také pro snižování dopadu organizovaných sportovních akcí na životní prostředí. Publikace bude k dispozici ve všech jazykových verzích zúčastněných partnerů a v angličtině. Tato brožura bude podstatnou součástí projektu a pomůže všem organizátorům sportovních událostí začlenit do nich otázky udržitelnosti.

Cíl projektu

Cílem projektu "Sport pro všechny a životní prostředí" je:

vzdělávat v oblasti sportu přátelského k životnímu prostředí v souladu s udržitelným rozvojem

rozvíjet spolupráci mezi sportovními organizacemi propagujícími výchovu k ochraně životního prostření ve sportu, při sportovních událostech a sportovních činnostech

zvyšovat povědomí o společenském přínosu fyzické aktivity provozované v čistém a bezpečném životním prostředí

připravit doporučení pro sportovní organizace a kluby podle "zelených" pokynů

shromažďovat příklady nejlepších doporučení v oblasti vzdělávání k ochraně životního prostředí ve sportu a pracovat s dobrovolníky zapojenými do projektu na rozšiřování záměrů Projektu

Co nabízíme

Dodáme plechovky plněné izotonickým nápojem pro organizátory sportovní události, která se koná v zemi partnerů Projektu (CZ, LV, SK a PL).

Společně s plechovkami dodáváne kartonové kontejnery a pytle na prázdné nápojové plechovky.

Organizátoři musí požádat o podporu a potvrdit třídění použitých plechovek během akce. Sebrané plechovky musí být zrecyklovány místní sběrnou odpadu nebo zaslány k výkupu. Garantujeme podporu pouze těm organizacím, které dodržují "Zelené pokyny" daného projektu v oblasti pořádání udržitelné sportovní události.

6 jednání všech partnerů SforAE

Příprava "Zelených pokynů" v 5 jazykových verzích (CZ, EN, LV, PL, SK) s doporučením pro organizátory sportovních událostí, kteří dbají na snižování dopadu akce na životní prostředí

Podpora organizátorů 120 sportovních událostí se zájmem o nápoje zdarma v limitované sérii plechovek "Every Can Counts" (česky: Každá plechovka se počítá) ve 4 zemích (CZ, LV, PL, SK)

Dodání kontejnerů a pytlů na třídění prázdných nápojových plechovek

4 vlajkových událostí v zemích partnerů

Publikace nejlepších doporučení, která jsou vybrána z více než 140 podpořených sportovních akcí (2-3 každá země)

Zelené pokyny

Doporučujeme vám stáhnout si a používat námi vytvořená doporučení pro organizátory udržitelné sportovní události. Oceníme informace od vás, které prvky jste použili a s jakým efektem.

NEJLEPŠÍ DOPORUCENÍ

Příklady uveřejněné v této SforAE příručce nejlepších doporučení jsou praktickým návodem k uspořádní akce s nízkým dopadem na životní prostřední.