Select your language

Projekt "Sport dla wszystkich i środowiska" (SforAE)

logo ue

Start: 01-01-2021 Koniec: 30-06-2023

Kluczowe działanie: Sport

Rodzaj działania: Współpraca Partnerska

Nr Referencyjny Projektu: 622949-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP

Dotacja UE: 53775 EUR

Program: Erasmus+

Idea

Ideą projektu "Sport dla wszystkich i środowiska" (SforAE) jest podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących z wdrażania ekologicznych zachowań w sporcie dla wszystkich. Jego celem jest edukacja ekologiczna powiązana ze sportem oraz promocja sportu w bezpiecznym i czystym środowisku. Głównym zadaniem jest również informowanie, że aktywność fizyczna utrzymuje ludzkość w dobrej i zdrowej formie oraz wydłuża życie jednostek. Natomiast oszczędzanie zasobów naturalnych jest kluczowe dla zachowania czystego środowiska oraz w dobrej kondycji dla następnych pokoleń. Ta równoległość jest podstawą projektu SforAE. Projekt SforAE obejmuje partnerów z 4 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Łotwa, Polska i Słowacja). Jest to rozwinięcie poprzedniej edycji Projektu SforAE.

Kolejnym celem jest nawiązanie silnej współpracy pomiędzy partnerami, aby stworzyć dla nich efekt synergii. Projekt zakłada wymianę doświadczeń i opracowanie drugiej edycji wytycznych dotyczących ekologicznie zrównoważonych wydarzeń sportowych. Obejmuje również organizację 4 flagowych wydarzeń (każdy partner Projektu odpowiada za jedno) oraz wsparcie materiałami promocyjnymi w postaci bezpłatnych napojów w puszkach dla około 120 różnych wydarzeń sportowych. Imprezy muszą być zorganizowane w sposób zrównoważony dla środowiska, w tym zbiórka i recykling pustych puszek. Kolejną częścią projektu SforAE jest zebranie najlepszych praktyk z wydarzeń sportowych oraz ich publikacja w broszurze. Najlepsze praktyki promujące aktywny tryb życia i zgodne z zielonymi wydarzeniami oraz naszymi rekomendacjami dla organizatorów wydarzeń sportowych. Będzie około 8-10 przykładów wydarzeń sportowych, które pokażą możliwe działania, nie tylko w zakresie organizacji recyklingu, ale także ograniczania wpływu organizowanych imprez sportowych na środowisko. Publikacja będzie dostępna we wszystkich językach Partnerów oraz w języku angielskim. Broszura będzie istotnym efektem Projektu i pomoże wszystkim organizatorom wydarzeń sportowych włączyć kwestie zrównoważonego rozwoju do swoich wydarzeń.

CELE PROJEKTU

Celem projektu "Sport dla wszystkich i środowiska" jest:

edukacja społeczeństwa w zakresie przyjaznych dla środowiska wydarzeń sportowych w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem

rozwijanie współpracy między organizacjami sportowymi promującymi edukację ekologiczną przy wykorzystaniu sportu, podczas wydarzeń sportowych i działań o charakterze sportowym

zwiększenie świadomości na temat społecznych korzyści wynikających z aktywności fizycznej podejmowanej w czystym i bezpiecznym środowisku

przygotowanie zaleceń dla organizacji sportowych i klubów dotyczących "zielonych" wytycznych

zestawienie przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji ekologicznej wykorzystujących sport oraz wymianę wolontariuszy zaangażowanych w rozpowszechnianie celów projektu

Co oferujemy

Dostawę bezpłatnych napojów izotonicznych dla organizatorów zawodów sportowych odbywających się w krajach partnerów Projektu (CZ, LV, SK i PL).

Wraz z puszkami przekazujemy kartonowe pojemniki i worki na puste puszki po napojach.

Organizatorzy muszą ubiegać się o wsparcie i potwierdzić zorganizowanie zbiórki puszek podczas imprezy. Zebrane puszki muszą zostać przekazane do recyklingu przez lokalny system gospodarki odpadami lub do punktu skupu. Nasze wsparcie przyznamy tylko tym organizatorom, którzy będą postępować zgodnie z "Zielonymi wytycznymi" projektu mówiącymi o tym, jak przeprowadzić wydarzenie sportowe w sposób zrównoważony ekologicznie.

6 spotkań dla wszystkich partnerów SforAE
Przygotowanie "Zielonych wytycznych" w 5 językach (CZ, EN, LV, PL, SK) z zaleceniami dla organizatorów wydarzeń sportowych zainteresowanych ograniczeniem wpływu na środowisko

Wsparcie dla organizatorów 120 wydarzeń sportowych zainteresowanych bezpłatnymi napojami izotonicznymi w limitowanej serii puszek Every Can Counts w 4 krajach (CZ, LV, PL, SK)

Przekazanie pojemników i worków ułatwiających zbiórkę pustych puszek po napojach
4 wydarzenia flagowe partnerów

Publikacja najlepszych praktyk proekologicznych wybranych spośród ponad 140 wspieranych imprez sportowych (po 2-3 z każdego kraju)

Zielone wytyczne

Zachęcamy do pobierania i stosowania naszych pomysłów mających na celu organizację wydarzeń sportowych w sposób zrównoważony dla środowiska. Będziemy wdzięczni za informację, które elementy udało Wam się wdrożyć i z jakim efektem.

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Przykłady przedstawione w niniejszej publikacji „Najlepsze praktyki” SforAE to praktyczne przykłady pomysłów na zorganizowanie wydarzenia, które miało mniejszy negatywny wpływ na środowisko.