Sport pro všechny a životní prostředí (SforAE) - projekt

logo ue sk

Začátek: 2018.01.01 Konec: 2019.06.30

Klíčová akce: Sport

Typ akce: Společné partnerství

Reference projektu: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP

EU Grant:60000 EUR

Program: Erasmus+

Myšlenka

Projekt "Sport pro všechny a životní prostředí" (SforAE) vznikl s myšlenkou zvýšit povědomí o výhodách plynoucích z ekologického chování ve sportu. Cílem je výchova k respektování životního prostředí při sportu a propagace sportu v bezpečném a čistém prostřední. Hlavním úkolem je také informovat, že fyzická aktivita udržuje lidstvo v dobré formě, ve zdraví a prodlužuje život každého člověka. Ochrana přírodních zdrojů je zásadní pro zachování čistého životního prostředí pro příští generace. To vše je základem projektu SforAE, který sdružuje pět partnerů ze čtyř zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko)

Vedle výchovy a vzdělání má ještě další cíl, a to vytvořit pevnou spolupráci mezi partnery a dosáhnout vzájemné shody. Jde o výměnu zkušeností a společné vytváření pokynů pro ekologicky udržitelnou sportovní událost. Dále projekt zahrnuje organizaci 5 vlakových akcí (jedna v každé zemi, která je součástí projektu) a podporu asi 100 dalších sportovních událostí ve formě propagačních materiálů a nápojů v plechovkách pro účastníky zdarma. Událost musí být organizována formou šetrnou k životnímu prostředí včetně sběru a recyklace prázdných plechovek od nápojů. Další součástí projektu je shromažďování co nejlepších praktických doporučení pro pořádání sportovní události, které jsou uvedeny v příručce. Z těchto doporučení vzejdou ty nejlepší příklady pro propagaci aktivního životního stylu v souladu s ochranou životního prostředí. Bude zde uvedeno 8-10 vybraných sportovních událostí (minimálně 2 z každé země), na kterých chceme ukázat nejen činnosti zaměřené na recyklaci, ale také příklady snižování negativních dopadů sportovní akce na životní prostředí. Příručka bude významným výstupem Projektu, který pomůže všem pořadatelům posoudit sportovní událost z hlediska trvalé udržitelnosti ve všech důležitých bodech.

Cíl projektu

Cílem projektu "Sport pro všechny a životní prostředí" je:

vzdělávat v oblasti sportu přátelského k životnímu prostředí v souladu s udržitelným rozvojem

rozvíjet spolupráci mezi sportovními organizacemi propagujícími výchovu k ochraně životního prostření ve sportu, při sportovních událostech a sportovních činnostech

zvyšovat povědomí o společenském přínosu fyzické aktivity provozované v čistém a bezpečném životním prostředí

připravit doporučení pro sportovní organizace a kluby podle "zelených" pokynů

shromažďovat příklady nejlepších doporučení v oblasti vzdělávání k ochraně životního prostředí ve sportu a pracovat s dobrovolníky zapojenými do projektu na rozšiřování záměrů Projektu

Co nabízíme

Dodáme plechovky plněné vodou zdarma pro organizátory sportovní události, která se koná v zemi partnerů Projektu (CZ, HU, SK a PL).

Společně s plechovkami dodáváne kartonové kontejnery a pytle na prázdné nápojové plechovky.

Organizátoři musí požádat o podporu a potvrdit třídění použitých plechovek během akce. Sebrané plechovky musí být zrecyklovány místní sběrnou odpadu nebo zaslány k výkupu. Garantujeme podporu pouze těm organizacím, které dodržují "Zelené pokyny" daná projektem v oblasti pořádání udržitelné sportovní události.

6 jednání všech partnerů SforAE

Příprava "Zelených pokynů" v 5 jazykových verzích (EN, PL, SK, CZ, HU) s doporučením pro organizátory sportovních událostí, kteří dbají na snižování dopadu akce na životní prostředí

Podpora organizátorů 100 sportovních událostí se zájmem o nápoje zdarma v limitované sérii plechovek " Every Can Counts" (česky: Každá plechovka se počítá) ve 4 zemích (PL, SK, CZ, HU)

Dodání kontejnerů a pytlů na třídění prázdných nápojových plechovek

5 vlajkových událostí v zemi partnerů

Vydání nejlepších ekologických praktických doporučení vybraných ze 100 podporovaných sportovních akcí (8-10 událostí, minimálně 2 z každé země)

Zelené pokyny

Doporučujeme vám stáhnout si a používat námi vytvořená doporučení pro organizátory udržitelné sportovní události. Oceníme informace od vás, které prvky jste použili a s jakým efekterm.