Projekt "Sport dla wszystkich i środowiska" (SforAE)

logo ue

Start: 01-01-2018 Koniec: 30-06-2019

Kluczowe działanie: Sport

Rodzaj działania: Współpraca Partnerska

Nr Referencyjny Projektu: 590833-EPP-1-2017-1-PL-SPO-SSCP

Dotacja UE: 60000 EUR

Program: Erasmus+

Idea

Ideą projektu "Sport dla wszystkich i środowiska" (SforAE) jest podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących z wdrażania ekologicznych zachowań w sporcie dla wszystkich. Jego celem jest edukacja ekologiczna powiązana ze sportem oraz promocja sportu w bezpiecznym i czystym środowisku. Głównym zadaniem jest również informowanie, że aktywność fizyczna utrzymuje ludzkość w dobrej i zdrowej formie oraz wydłuża życie jednostek. Natomiast oszczędzanie zasobów naturalnych jest kluczowe dla zachowania czystego środowiska oraz w dobrej kondycji dla następnych pokoleń. Ta równoległość jest podstawą projektu SforAE. Projekt SforAE obejmuje pięciu partnerów z 4 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Czechy, Węgry, Polska i Słowacja).

Oprócz edukacji kolejnym celem jest stworzenie silnej współpracy między partnerami oraz osiągnięcie efektu synergii. Projekt obejmuje wymianę doświadczeń i wspólne opracowanie wytycznych dotyczących ekologicznie zrównoważonych wydarzeń sportowych. Zakłada również organizację 5 imprez flagowych (po jednej w każdym kraju uczestniczącym w projekcie) oraz wsparcie materiałami promocyjnymi w postaci bezpłatnej wody w puszkach dla około 100 różnych wydarzeń sportowych. Wydarzenia muszą być zorganizowane w sposób zrównoważony dla środowiska, w tym z przeprowadzoną zbiórką oraz recyklingiem pustych puszek po napojach. Kolejną składową projektu SforAE jest gromadzenie najlepszych praktyk zastosowanych podczas wydarzeń sportowych, które zostaną opublikowane w broszurze. Najlepsze przykłady promujące aktywny styl życia, a jednocześnie zgodne z ekologicznymi zaleceniami zostaną opracowane dla organizatorów imprez sportowych i klubów sportowych. W ich skład wejdzie około 8-10 wybranych wydarzeń sportowych (minimum 2 z każdego kraju), dzięki którym chcemy pokazać możliwe działania, nie tylko w zakresie organizacji recyklingu, ale także ograniczania negatywnego wpływu na środowisko organizowanych imprez sportowych. Broszura będzie znaczącym efektem Projektu i pomoże wszystkim organizatorom imprez sportowych w uwzględnieniu kwestii zrównoważonego rozwoju w ich wydarzeniach.

CELE PROJEKTU

Celem projektu "Sport dla wszystkich i środowiska" jest:

edukacja społeczeństwa w zakresie przyjaznych dla środowiska wydarzeń sportowych w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem

rozwijanie współpracy między organizacjami sportowymi promującymi edukację ekologiczną przy wykorzystaniu sportu, podczas wydarzeń sportowych i działań o charakterze sportowym

zwiększenie świadomości na temat społecznych korzyści wynikających z aktywności fizycznej podejmowanej w czystym i bezpiecznym środowisku

przygotowanie zaleceń dla organizacji sportowych i klubów dotyczących "zielonych" wytycznych

zestawienie przykładów najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji ekologicznej wykorzystujących sport oraz wymianę wolontariuszy zaangażowanych w rozpowszechnianie celów projektu

Co oferujemy

Dostawę bezpłatnej wody w puszkach dla organizatorów zawodów sportowych odbywających się w krajach partnerów Projektu (CZ, HU, SK i PL).

Wraz z puszkami przekazujemy kartonowe pojemniki i worki na puste puszki po napojach.

Organizatorzy muszą ubiegać się o wsparcie i potwierdzić zorganizowanie zbiórki puszek podczas imprezy. Zebrane puszki muszą zostać przekazane do recyklingu przez lokalny system gospodarki odpadami lub do punktu skupu. Nasze wsparcie przyznamy tylko tym organizatorom, którzy będą postępować zgodnie z "Zielonymi wytycznymi" projektu mówiącymi o tym, jak przeprowadzić wydarzenie sportowe w sposób zrównoważony ekologicznie.

6 spotkań dla wszystkich partnerów SforAE
Przygotowanie "Zielonych wytycznych" w 5 językach (EN, PL, SK, CZ, HU) z zaleceniami dla organizatorów wydarzeń sportowych zainteresowanych ograniczeniem wpływu na środowisko
Wsparcie dla organizatorów 100 wydarzeń sportowych zainteresowanych bezpłatną wodą w limitowanej serii puszek Every Can Counts w 4 krajach (PL, SK, CZ, HU)
Przekazanie pojemników i worków ułatwiających zbiórkę pustych puszek po napojach
5 wydarzeń flagowych partnerów
Publikacja najlepszych praktyk proekologicznych wybranych spośród 100 wspieranych imprez sportowych (8-10 wydarzeń, minimum 1 z każdego kraju)

Zielone wytyczne

Zachęcamy do pobierania i stosowania naszych pomysłów mających na celu organizację wydarzeń sportowych w sposób zrównoważony dla środowiska. Będziemy wdzięczni za informację, które elementy udało Wam się wdrożyć i z jakim efektem.